Тема 8 Концепція аутсорсингу і вузькопрофільні фінансові посередники

 

8.1           Компанії з управління лізинговими операціями.

8.2           Компанії з управління операціями факторингу.

8.3           Організації з управління операціями франчайзингу.

8.4           Управління іншими сучасними формами залучення активів.

 

Після вивчення теми студент зможе:

•              визначити засади діяльності лізингових компаній;

•              охарактеризувати можливості фінансового посередництва у сфері франчайзингу;

•              пояснити зміст факторингових і форфейтингових операцій;

•              ознайомитися з змістом понять «толінг», «сек’юритизація», «аутстафінг».

Різкі зміни в інформаційних, управлінських та інших технологіях, що відбулися в останні десятиліття, сприяли тому, що умови прийняття управлінських рішень помітно ускладнились, а головним завданням менеджерів стало забезпечення конкурентоспроможності організації. Ключовим фактором успіху в багатьох галузях економіки став аутсорсинг, тобто передавання внутрішніх функцій підприємства та пов’язаних з ними активів до організації постачальника послуг, що пропонує надавати певну послугу протягом визначеного часу за обумовленою ціною.

Згідно з теорією, що лежить в основі віртуальної організації, будь-яка функція, що не є основною, може бути передана зовнішньому спеціалісту в даній сфері. Це у тому числі стосується й фінансово-інвестиційної діяльності підприємства, зокрема операцій із залучення альтернативних джерел фінансування, які і розглядатимуться на сьогоднішній лекції.