4. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

 

                На початку заняття буде проведено тестовий контроль вихідного рівня знань. Потім – теоретичне опитування студентів за темою заняття. Надалі – курація студентами хворих дітей. Під керівництвом викладача буде проведено клінічний розбір історії хвороби. Наприкінці заняття – роз’язання ситуаційних задач, оволодіння практичними навичками.