1 Актуальність теми

 

Однією з найбільш вагомих проблем сучасної неонатології є інфекційна патологія плода та новонародженого. Частота даної патології збільшилася, що зумовлено підвищенням інфікованості жінок фертильного віку збудниками, здатними викликати внутрішньоутробні інфекції плода. Внутрішньоутробні інфекції (ВУІ) займають від 10 до 61% у структурі неонатальної смертності. Внутрішньоутробні інфекції  зумовлюють невиношування вагітності, передчасні пологи, мертвонародження, вроджені вади розвитку. Немовля може народжуватися з неспецифічними клінічними проявами інфекції, що в разі відсутності етіологічної діагностики значно ускладнює лікування та визначає несприятливий прогноз для подальшого розвитку дитини. 

Особливий інтерес викликають інфекції групи TORCH. Це пов'язано з високою питомою вагою інфекцій групи TORCH серед  перинатальних інфекцій, тяжкістю клінічного перебігу захворювання, складністю діагностики, профілактики.

Унікальність цих інфекцій полягає як в особливостях їх клінічного перебігу, здатності до довічного персистування, так і у викривленні імунної відповіді з формуванням вторинного імунодефіцитного стану.

            Лікарі-неонатологи,   дільничні педіатри та сімейні лікарі повинні знати клініку, діагностику, засоби лікування, питання диференціальної діагностики та профілактики ВУІ.

               

                Загальна мета – навчитися визначати фактори ризику та етіопатогенез   ВУІ, диференціювати різні типи ВУІ, складати план обстеження, знати особливості лікування та профілактику ВУІ у  новонароджених.