2. Навчальні цілі

 

Студент повинен знати:

визначення та діагностичні ознаки ВУІ;

етіологію та патогенез ВУІ;

принципи діагностики та лікування ВУІ;

клінічну симптоматику ВУІ залежно від збудника;

особливості терапії ВУІ залежно від збудника;

принципи профілактики та диспансеризації дітей з ВУІ

Студент повинен уміти:

скласти алгоритм діагностики ВУІ;

визначити провідні клініко-анамнестичні фактори ризику ВУІ;

визначити клінічні прояви ВУІ у новонародженого;

скласти план додаткового обстеження для підтвердження діагнозу;

оцінити результати лабораторних досліджень; оцінити результати ІФА, ПЛР;

продемонструвати огляд хворого новонародженого з ВУІ;

скласти план лікування новонародженого з ВУІ;

написати клінічну історію хвороби;

застосовувати деонтологічні навички спілкування з батьками хворої дитини.