С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність

Просмотров: 3227Похожие книги

С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність

И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов

- Обґрунтування раціональних динамічних параметрів запобіжного гальмування шахтних підіймальних установок – Васильєв В. І.

- Оцінка впливу погодиних умов на перебіг ішемічної хвороби серця – Даниленко О.О.

Попадинець В.М. - Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин