1.4.3 Управління пасивами.

Банківські ресурси формуються здебільшого внаслідок пасивних операцій, тому керуванню пасивами повинна приділятися відповідна увага. Ці операції здійснюють у формі відрахувань від прибутку банку чи формування збільшення фондів, кредитів від інших фінансових інститутів, різних видів депозитів і т.п.

     У процесі менеджменту вирішують такі завдання:

мінімізації ресурсів, що не дають доходу (за винятком обов'язкових резервів);

використання джерел, які оптимізують витрати на залучення коштів, тобто одержання прибутку за рахунок дешевих ресурсів;

забезпечення раціональних співвідношень між обсягами депозитних, позичкових і власних коштів з метою виконання зобов'язань перед клієнтами, розвитку активних операцій, забезпечення стабільності в операціях із підвищеним ризиком.

Головна мета - підвищення ефективності управління пасивами - установлення контролю над джерелами ресурсів банку. Основними важелями управління є розміри відсоткових ставок, пропонованих депозиторам і кредиторам.