1.4.6 Управління валютними ресурсами.

 Розвиток зовнішньоекономічних відносин переважно базується на банківських операціях щодо обміну іноземної валюти, за допомогою яких суб'єкти можуть підтримувати між собою тісну фінансову взаємодію.       

Валютним операціям притаманні усі властивості активно-пасивних операцій, проте вони мають і свої особливості:           

абсолютну ліквідність більшості з них;

розвиненість теорії й практики страхування ризиків;

можливість здійснення їх за межами банківської системи своєї країни.

Одним з основних напрямків досліджень у даній сфері є теоретико-прикладні аспекти сутності формування валютних курсів, механізмів валютного контролю, факторів, що впливають на відхилення курсів національних валют.