1.4.7 Інформаційний менеджмент.

Ефективність банківського менеджменту тісно зв'язана з умінням керувати інформаційними потоками. Інформація є своєрідним не фінансовим ресурсом банку. Вона має визначену вартість і може продаватися й купуватися, а головне – використовується як основа для прийняття будь-якого управлінського рішення.

Його завданням є також автоматизація практично усіх видів діяльності в банківській сфері.

                Основними вимогами до управління інформаційними ресурсами є:

забезпечення повноти й вірогідність обліку всіх значущих сторін діяльності банку; 

мінімізація засміченості інформаційного простору ;

досягнення професійне організованого безупинного зв'язку між динамічним комплексним первинним одержанням інформації та прийняттям рішень на всіх рівнях ієрархії управління;       

створення структур управління, що забезпечують мінімальне перетинання й об'єднання (крім раціонального резервування) функцій і органів у прийнятті рішень;

забезпечення захищеності інформаційних потоків.

Сучасні інформаційні технології повинні застосовуватися всіма ланками банківської системи України під управлінням НБУ з метою здійснення єдиної фінансової політики. Вони повинні забезпечувати взаємодію з інформаційними системами Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших відомчих і територіальних органів управління, що впливають на функціонування банків.