Зміст

Тема 1 Сутність банківського менеджменту……………….. 4

Поняття менеджменту……………………………………….  4

Основи менеджменту в банку……………………………….  5

Завдання банківського менеджменту……………………….16

Напрями банківського менеджменту……………………….           21

Процес планування в банку…………………………………           29

Тема 2 Стратегічний банківський менеджмент…………….35

2.1 Сутність, функції та етапи стратегічного банківського менеджменту……………………………………………………...35

2.2 Процес стратегічного менеджменту………………………...42

2.3 Особливості стратегічного менеджменту в банку…………48

Тема 3 Тактичний банківський менеджмент……………….70

3.1 Сутність та особливості тактичного менеджменту………...70

3.2 Операції тактичного менеджменту………………………….72

Тема 4 Фінансовий менеджмент у банку…………………….76

4.1 Сутність та функції фінансового менеджменту……………76

4.2 Основні ланки фінансового менеджменту………………….84

4.3 Системи та методи фінансового планування……………….86

Тема 5 Управління активами і пасивами…………………  106

5.1 Сутність активів та пасивів банку………………………….106

5.2 Стратегії управління активами і пасивами………………...119  

5.3 Особливості і методи управління пасивами……………….131

5.3.1 Управління власним капіталом банку……………………131