1.2.1 Принципи організаційної побудови банку

У загальному вигляді предметом діяльності банків є обслуговування фінансових операцій суб'єктів економічних відносин. Для детального розгляду предмета діяльності банку необхідно якомога повніше перелічити ці операції та визначити при цьому роль банку.

Комерційний банк, на відміну від більшості компаній інших типів, виявляє не одну, а безліч суспільно-економічних сутностей:

банк є інструментом здійснення фінансових операцій суб'єктів економічних відносин;

банк сам є суб'єктом економічних відносин;

банк є накопичувачем коштів;

направляючи кошти в кредитування або поповнюючи портфель цінних паперів, вибираючи позичальників, банк є розподільником коштів;

банк є інформаційним центром.

Цілі комерційного банку поділяються на стратегічні й тактичні, довгострокові й короткострокові, загальні й локальні.

Основні принципи організаційного процесу в банку такі:

функціональна побудова;

відповідність меті банку;

ієрархія владних повноважень та рівнів організації;

спільні й координовані дії;

раціоналізація управління;

цілісність і відповідність умовам зовнішнього середовища;

забезпечення контролю;

регламентація діяльності персоналу;

забезпечення оперативною і достатньою інформацією.

Кінцевою метою формування структури банку є доцільність і раціональність управління усім комплексом банківської діяльності, підвищення якості послуг, що надаються клієнтам банку, продуктивності праці банківських працівників, забезпечення прибутковості банку.