Анотація

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет

 

 

Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2 - В.М.Олійник

 

У двох частинах

 

Суми

Видавництво СумДУ

2009

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

Банківський менеджмент

Конспект лекцій

 

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси "

заочної форми навчання

 

У двох частинах

Частина 2

 

 

Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»

Протокол № 1 від 28.08.2008р.

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2009Банківський менеджмент: Конспект лекцій / Укладачі: В.М.Олійник, С.М.Фролов, М.А.Деркач. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– Ч.2. 144с.

 

Кафедра фінансів