Зміст

5.3.2 Управління залученими коштами…………………………..4

5.3.3 Управління запозиченими коштами…………….………...17

5.4 Особливості управління активами…………………………..38

5.4.1 Методи управління активами……………………………...38

5.4.2 Кредитні операції………………………………………...…40

5.4.3 Операції з цінними паперами……………………………...83

Тема 6 Управління персоналом банку………………………129

6.1 Принципи управління персоналом…………………………129

6.2 Планування і добір персоналу………………………………136

6.3 Розвиток персоналу та його мотивація……………………..137

Список рекомендованої літератури …………………………142