Анотація

 

      

Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 3 - Приступа Л.Н.

 

 

У трьох томах

Том 3

Гематологія

 

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

Суми

“Видавництво СумДУ”

2009

УДК       616.15(075.8)

ББК        54.11

                В 60

Авторський колектив:

Л.Н. Приступа, доктор медичних наук;

В.Г. Псарьова, кандидат медичних наук;

Н.В. Деміхова, кандидат медичних наук;

Л.Б. Винниченко, кандидат медичних наук;

В.В. Лаба, кандидат медичних наук;

В.Ф. Орловський, доктор медичних наук

 

Рецензенти:

М.А. Власенко – заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Ю.М. Казаков – доктор медичних наук, професор Вищого державного навчального закладу України  “Українська медична стоматологічна академія”;

Г.П.  Победьонна – доктор медичних наук Луганського державного медичного університету

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний

посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації

(лист № 1/ІІ-9557  від 25.11.2009 р. )

 

 

Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія - Приступа Л.Н.

  навч. посіб.: у 3 т. Т.3. Гематологія / Л.Н. Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 137с.

                ISBN 978-966-657-265-6

                ISBN 978-966-657-268-7 (Том 3)

               

У посібнику на основі досягнень сучасної медицини висвітлені етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування основних захворювань  крові. Узагальнені та систематизовані наукові дані про залізодефіцитну апластичну анемії, лейкози

                Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.