А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.1

Просмотров: 1477Похожие книги

А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.1

- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон

А.В. Загорулько - Чисельні методи у механіці

Е. Н. Соколов, Г. Г. Ванткявичюс - Нейроинтеллект от нейрона к нейрокомпьютеру

Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник