А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.1

Просмотров: 1575Похожие книги

А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.1

В.К. Лукашев - Технология производства высокомолекулярных соедине-ний. Производство нитратов целлюлозы

В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням

О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.

- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 2- Дж. Питерсон