ЗМІСТ

                                                                                  С.

Лекція 1  Предмет і завдання гігієни. Методи

                гігієнічних досліджень. Основні

                етапи розвитку гігієни                                       4

Лекція 2  Здоров’я як філософська категорія і

                мета гігієни                                                        21           

Лекція 3  Проблема діагностики і оцінки стану

                 організму і  здоров’я людини                         44  

Лекція 4  Концепція ризику у сучасній екології

                 та  гігієні                                                            61

Лекція 5  Методи діагностики стану  здоров’я

                населення                                                           76

Лекція 6  Деякі захворювання, що пов’язані із впливом

                факторів оточуючого середовища                   87

Лекція 7  Гігієнічне забезпечення ліквідації

                наслідків надзвичайних ситуацій

                і техногенних катастроф                                 103

Лекція 8  Гігієна повітряного середовища                    110

Лекція 9  Сонячна радіація та її гігієнічне значення    137

Список  використаної  літератури                                  146