Таблиця 2.7 – Знахідний відмінок ЗІ значеннЯМ напрямку руху (в. 4)

Table 2.7 – Accusative case denoting motion direction

 

*  Варіант Р.в.