Таблиця 2.8 – Знахідний відмінок ЗІ значеннЯМ напрямку руху (географічні назви) (в. 4)

Table 2.8 – Accusative case denoting motion direction (geographical names)