Таблиця 2.15 – ВЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ ІЗ КІЛЬКІСНИМИ ЧИСЛІВНИКАМИ

Table 2.15 – The usage of the nouns with the cardinal numerals