Таблиця 2.16 – ВЖИВАННЯ РОДОВОГО ВІДМІНКА (ІМЕННИК + ІМЕННИК)

Table 2.16 – Genitive case in the construction (noun + noun)