Таблиця 2.20–  ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ У (В), НА  В МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКУ (в. 6)

Table 2.20 – The usage of the prepositions У (В), НА in Prepositional case