Таблиця 3.1 – ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ

Table 3.1 –  Declension of the personal pronouns