Таблиця 3.2 – ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ

Table 3.2 – Possessive pronouns