Таблиця 3.3 – ВЖИВАННЯ ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

Table 3.3 – The usage of the possessive pronouns