Таблиця 3.4 – ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКА СВІЙ

Table 3.4 – The usage of the pronoun СВІЙ

 

 

Продовження таблиці 3.4

Table 3.4  – Continued