Таблиця 5.2 – ТВОРЕННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Table 5.2 – Ways of forming the ordinal numerals