Таблиця 6.1 – РОДОВИЙ  ВІДМІНОК (в. 2) ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ І ЗАЙМЕННИКІВ (ОДНИНА)

 

Table 6.1 – Genitive case of the adjectives, ordinal numerals and pronouns (sing.)

 

Продовження табл. 6.1

Table 6.1 – Continued