Таблиця 6.2 – ДАВАЛЬНИЙ  ВІДМІНОК (в. 3) ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ І  ЗАЙМЕННИКІВ (ОДНИНА)

 

Table 6.2 – Dative case of the adjectives, ordinal numerals and pronouns (sing.)

 

Продовження табл. 6.2

Table 6.2 – Continued