Таблиця 6.3 – ЗНАХІДНИЙ  ВІДМІНОК (в. 4) ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ І ЗАЙМЕННИКІВ (ОДНИНА)

 

Table 6.3 – Accusative case of the adjectives, ordinal numerals and pronouns (sing.)

 

Продовження табл. 6.3

Table 6.3 – Continued