Таблиця 6.4 – ОРУДНИЙ  ВІДМІНОК (в. 5) ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ І ЗАЙМЕННИКІВ (ОДНИНА)

 

Table 6.4 – Instrumental case of the adjectives, ordinal numerals and pronouns (sing.)

 

Продовження табл. 6.4

Table 6.4 – Continued