Таблиця 6.5 – МІСЦЕВИЙ  ВІДМІНОК (в. 6) ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ І ЗАЙМЕННИКІВ (ОДНИНА)

Table 6.5 – Prepositional case of the adjectives, ordinal numerals and pronouns (sing.)

 

Продовження табл. 6.5

Table 6.5 – Continued