Таблиця 6.6 – ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ І ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

 

Table 6.6 – Declension of the nouns, adjectives, ordinal numerals and possessive pronouns in plural

 

Продовження табл. 6.6

Table 6.6 – Continued

 

 

Продовження табл. 6.6

Table 6.6 – Continued