Передмова

 

 

 

Пропоновані граматичні таблиці призначені для студентів-іноземців підготовчого відділення. Порядок розташування відповідає послідовності викладення граматичного матеріалу на початковому етапі навчання і охоплює весь матеріал, передбачений програмою.

З метою полегшення сприйняття граматичного матеріалу студентами-іноземцями на  початковому етапі навчання закінчення виділяються умовно. Таблиці можуть бути використані як у процесі роботи студентів з викладачем, так і  під час самостійної роботи. Зміст і структура поданого матеріалу дозволяють швидко і результативно повторювати граматику, сприяють систематизації набутих знань з української мови.