Таблиця 7.2 – ВИД ДІЄСЛОВА

Table 7.2 – Verb aspect