Таблиці 7.4 – ДІЄСЛОВА РУХУ

Table 7.4 – Verbs of motion