Таблиця 7.5 – ТВОРЕННЯ АКТИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ 

Table 7.5 – Ways of forming active participles