Таблиця 7.6 – ТВОРЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ 

Table 7.6 – Ways of forming passive participles