Таблиця 2.2 – МНОЖИНА ІМЕННИКІВ

Table 2.2 – Plural of the nouns

 

 

Продовження табл. 2.2

Table 2.2 – Continued

 

 

 

 

 

Продовження табл. 2.2

Table 2.2 – Continued