Зміст

                             

                                                                                                                                                  С.

 

Вступ ......................................................................................................... 5

 

1 Інтелектуальна власність як право на

  результат творчої діяльності людини .............................................. 7

 

   1.1 Поняття інтелектуальної власності ................................................. 7

   1.2 Еволюція інтелектуальної власності ............................................ 10

   1.3 Місце і роль інтелектуальної власності в

         економічному і соціальному розвитку держави ........................... 16

 

2 Система інтелектуальної власності ............................................... 21

 

   2.1 Об’єкти права інтелектуальної власності ..................................... 21

   2.2 Суб’єкти права інтелектуальної власності ................................... 34

   2.3 Система законодавства України про

         інтелектуальну власність ............................................................... 36

   2.4 Державна система правової охорони

         інтелектуальної власності ............................................................. 37

   2.5 Міжнародна система інтелектуальної власності ......................... 41

 

3 Охорона права на об’єкти інтелектуальної

   власності ............................................................................................. 44

 

   3.1 Мета і принципи правової охорони ..............................................  44

   3.2 Охорона прав на об’єкти промислової власності ........................ 46

   3.3 Охорона прав на нетрадиційні об’єкти

        інтелектуальної власності .............................................................. 51

   3.4 Охорона об’єктів авторського права і

         суміжних прав ................................................................................. 53

   3.5 Охорона прав на об’єкти інтелектуальної

         власності за кордоном ................................................................... 57

 

4 Економіка інтелектуальної власності ............................................ 60

 

   4.1 Права на об’єкти інтелектуальної власності

         як товар ........................................................................................... 60

   4.2 Комерціалізація прав на об’єкти

         інтелектуальної власності ............................................................. 64

   4.3 Аналіз вихідних даних для оцінки

         прав на об’єкти інтелектуальної власності ................................... 70

   4.4 Оцінка вартості прав на об’єкти

         інтелектуальної власності ............................................................. 74

   4.5 Застосування елементів інвестиційного

         аналізу для оцінки економічної

         ефективності об’єктів інтелектуальної власності ........................ 89

   4.6 Управління правами інтелектуальної власності .......................... 96

   

5 Захист прав інтелектуальної власності ....................................... 102

 

   5.1 Система захисту прав інтелектуальної

          власності та її призначення ........................................................ 102

   5.2 Дії, що визначаються порушенням права

        інтелектуальної власності ...........................................................  103

   5.3 Категорії спорів ............................................................................. 105

   5.4 Форми, порядки та способи

         захисту права інтелектуальної власності ................................... 107

   5.5 Захист прав інтелектуальної власності

         в рамках угоди TRIPS .................................................................. 113

 

Список використаних джерел .................................................... 114