2.3. Особливості розвитку спеціалізації та кооперації в сучасних умовах

 

У сучасних умовах спеціалізація підприємства неминуче приводить до розвитку та інтеграції малих і великих підприємств. Спеціалізовані підприємства мають значні переваги, одна з яких полягає в тому, що в них виникають більш стійкі зв'язки з постачальниками й споживачами, а відтак спрощуються й удосконалюються матеріально-технічне забезпечення та збут. Спеціалізовані підприємства працюють в умовах більш обмеженої номенклатури, сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, які постачаються з кооперування.

Форми інтеграції: субпідряд, франчайзинг, лізинг, венчурна діяльність та ін.