Запитання до самоперевірки

 

1. Дайте визначення і характеристику спеціалізації.

2. Охарактеризуйте основні види спеціалізації. Дайте стислу характеристику.

3. Охарактеризуйте основні форми спеціалізації. Дайте стислу характеристику.

4. Які показники використовуються для оцінки рівня спеціалізації?

5. За допомогою якого коефіцієнта можна розрахувати рівень розвитку всіх товарних галузей на підприємстві?

6. Назвіть і охарактеризуйте, у чому полягає загальний річний економічний ефект від проведення спеціалізації?

7. Дайте визначення поняття концентрації промислового виробництва та його форм.

8. Які показники використовуються для оцінки концентрації промислового виробництва?

9. Дайте стислу характеристику основним формам комбінування виробництва.

10. На яких принципах ґрунтується оцінка економічної ефективності комбінування виробництва?

11. Коротко охарактеризуйте основні форми інтеграції: субпідряд, франчайзинг, лізинг, венчурна діяльність.

12. Дайте визначення поняття кооперування підприємств.

13. Охарактеризуйте основні форми кооперування підприємств.

14. Які види кооперування виділяють залежно від виду спеціалізації? Дайте стислу характеристику.