3.1. Державне регулювання корпорацій

 

В Україні державне регулювання та контроль за діяльністю корпоративних підприємств здійснюють: Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна та ін. Також певне місце займають саморегулювальні організації – добровільні об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів, які не мають на меті одержання прибутку. Такі організації створюються з метою захисту інтересів своїх членів, інтересів власників цінних паперів та інших учасників ринку цінних паперів.

Координаційним органом з питань функціонування ринку цінних паперів в Україні є Координаційна рада, яка здійснює контроль та інші функції управління фондовим ринком та інвестиційною діяльністю.

Загальними напрямами діяльності Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку є формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку й функціонування ринку цінних паперів в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів.

Важливу роль у регулюванні корпоративного сектору відіграє Антимонопольний комітет. Він має досить широкі права, оскільки створення, злиття, приєднання, оренда, придбання, ліквідація суб'єктів господарювання здійснюються тільки з його згоди або зі згоди його органів.

Досить широкі повноваження має Фонд державного майна України. Він управляє майном державних підприємств, які з метою приватизації перетворюються в господарські товариства, і державним майном, що не ввійшло в статутні фонди господарських товариств у процесі приватизації й корпоратизації, а також цілісними майновими комплексами, переданими в оренду.