4.1. Фінансовий аналіз об'єднання

 

                Існує кілька методів об'єднання. Якщо корпорація А вважає, що об'єднання її діяльності з діяльністю корпорації В буде вигідне, то вона може:

                1) купити активи (всі або частину) В, заплативши за них певну суму. Якщо були придбані всі активи компанії В, то її акціонери одержують ліквідаційні виплати (що дорівнюють грошовій сумі від продажу активів за мінусом погашення зобов'язань). Корпорація В ліквідується, якщо після погашення зобов'язань кошти відсутні.;

                2) викупити акції компанії В. Цей спосіб аналогічний першому, але плата за корпорацію В може виявитися вищою, ніж під час купівлі активів, тому що в балансовій оцінці активів може не бути врахована популярність торгівельної марки продукції В;

                3) приєднати компанію В, у результаті чого вона припинить своє існування. Нові акції А будуть замінені на акції корпорації В;

                4) створити нову корпорацію (З) через випуск власних акцій в обмін на акції А і В. Усі нинішні акціонери обох корпорацій стають акціонерами компанії С.

                Об'єднання діяльності корпорації А з діяльністю корпорації В шляхом приєднання або створення нової компанії є інвестиційним рішенням в умовах невизначеності, і тут може бути застосований основний принцип оцінки інвестиційних рішень: корпорація повинна бути приєднана, тільки якщо вона генерує позитивне значення чистого дисконтованого доходу для акціонерів компанії-покупця.

                Фінансовий аналіз злиття містить такі питання:

                1) чи існує операційний ефект злиття і яка його чисельна оцінка – розрахунок значення PV користі від злиття;

                2) оцінка ринкової капіталізації нової компанії, утвореної в результаті злиття (розрахунок РVАВ=PVA+PVB+РVкористі);

                3) оцінка максимальної ціни під час купівлі цільової компанії за гроші;

                4) розподіл вигід злиття між акціонерами компанії-покупця та цільової компанії;

                5) чиста користь від злиття для компанії А:

NPVA= NPVпокупки= PVAB–PVA–PVB–Витрати на придбання ==PVкористі — Витрати на придбання;

                6) оцінка ліквідаційної вартості активів компанії В.