4.2. Ціна компанії за відсутності синергізму

 

                Якщо ефект синергізму відсутній, то справедливою ціною за цільову компанію буде поточна оцінка прогнозованих грошових потоків на акціонерний капітал цільової компанії за винятком трансакційних витрат зі злиття.

                В інтересах акціонерів цільової компанії одержати максимальну ціну. Тому за недооцінки акцій ринком ціна попиту може будуватися на балансовій, відновній або ліквідаційній оцінці активів компанії.

                Іноді застосовуються змішані схеми, коли акції цільової корпорації можна придбати частково за рахунок обміну і частково через грошовий викуп. База обміну може розраховуватися за рядом показників, якщо виходити з необхідності забезпечення взаємної вигоди від злиття. Вибір бази обміну може будуватися на основі співвідношення ринкових цін акцій, показників прибутку на акцію, показників чистих активів на акцію (відношення власного капіталу до числа акцій в обігу). Найпоширеніший метод обміну акцій базується на співвідношенні ринкових цін на акції.