5.1. Холдинг: його сутність, необхідність та основи функціонування

 

                Холдинг – це особливий вид компанії, що створюється для володіння контрольними пакетами акцій інших компаній з метою контролю та управління їхньою діяльністю. Класична холдингова компанія складається з головної (материнської), дочірніх та фірм – «онуків». Дочірні компанії мають статус самостійної юридичної особи й організовані у вигляді товариств, у разі банкрутства (неплатоспроможності) вони відповідають за своїми обов'язками тільки майном своєї компанії. Нерідко дочірні компанії є власниками контрольних пакетів акцій підлеглих їм підрозділів – «онуків».

                Холдингова компанія виконує такі функції:

                – визначає стратегічний розвиток групи в цілому та її окремих підприємств (компаній);

                – контролює фінансові результати роботи дочірніх компаній та всієї групи в цілому, складає консолідований баланс групи компаній;

                – централізує капітальні вкладення і спрямовує їх на найбільш перспективні й прибуткові напрями бізнесу;

                – здійснює кадрову політику групи;

                – здійснює координаційні й комунікаційні зв'язки між учасниками холдингу;

                – провадить аудиторську діяльність.

                Під час формування холдингів важливе значення має питання про розмежування функцій між головною і дочірньою компаніями.

                Материнська компанія здійснює стратегічне управління за допомогою рекомендацій, розпоряджень і директив, а також беручи участь у наглядовій раді дочірніх компаній.

                Тактичні питання діяльності компанії вирішують дочірні підприємства, які мають відповідну самостійність у прийнятті рішень, що стосуються їхньої оперативної діяльності.

                Оподаткування холдингового підприємства складається з податків материнської компанії та її дочірніх фірм. Прагнучи поліпшити свої фінансові результати шляхом зниження податків, холдингові компанії створюють офшорні компанії, зареєстровані в країнах зі сприятливим податковим режимом.

                Основними перевагами функціонування холдингів є:

                – можливість створення замкнутих технологічних ланцюжків від видобутку сировини до випуску готової продукції та доведення її до споживача;

                – більш гнучке реагування на коливання кон'юнктури;

                – економія на торгових, маркетингових та інших послугах;

                – використання переваг диверсифікованості виробництва;

                – єдина податкова та фінансово-кредитна політика;

                – можливість варіювання фінансовими й інвестиційними ресурсами;

                – послаблення фіскального тиску.