Запитання до самоперевірки

 

1. Дайте визначення поняттю «холдинг».

2. Перелічіть основні функції, які виконує холдингова компанія.

3.  Назвіть основні функції материнської та дочірньої компаній.

4. Чи потрібно при заснуванні холдингової компанії засновнику одержувати згоду в органах державного управління? Якщо так, то в яких?

5. Дайте визначення диверсифікованого та синергетичного портфелів холдингу.

6. У чому полягає основна мета створення офшорних компаній холдинговими компаніями?

7. Охарактеризуйте основні види холдингів за структурою контрольного пакета акцій.

8. Охарактеризуйте основні види холдингів за характером діяльності.

9. Що таке проміжний холдинг, які завдання він виконує?

10. Перелічіть оcновні переваги функціонування холдингових структур.

11. На які напрямки поділяється управління холдингом? Дайте стислу характеристику.

12. Назвіть основні причини створення чисто холдингової компанії. Охарактеризуйте основну мету діяльності чистого холдингу.

13. Назвіть основні причини створення змішаного холдингу. Охарактеризуйте основну мету діяльності змішаного холдингу.

14. Відобразіть схему формування холдингу за участі держави та муніципальних органів.

15. Відобразіть схему формування холдингу з обміном акціями між материнською та дочірньою компаніями.