ЗМІСТ

 

Вступ  5

1. ВИНИКНЕННЯ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ   6

1.1. Поняття про об’єднання підприємств, цілі об’єднання  6

1.2. Види поглинань підприємств  7

1.3. Мотиви злиття і поглинання  8

2. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, КОНЦЕНТРАЦІЯ, КООПЕРУВАННЯ, КОМБІНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБ'ЄДНАННЯ   11

2.1. Спеціалізація й концентрація підприємств об'єднання  11

2.2. Кооперування й комбінування підприємств об'єднання  14

2.3. Особливості розвитку спеціалізації та кооперації в сучасних умовах  15

3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ   17

3.1. Державне регулювання корпорацій  17

3.2. Міждержавне регулювання діяльності об'єднань  18

3.3. Правове регулювання діяльності об'єднань підприємств  18

4. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ   23

4.1. Фінансовий аналіз об'єднання  23

4.2. Ціна компанії за відсутності синергізму  24

4.3. Аналіз злиття за наявності ефекту синергізму  24

5. ХОЛДИНГОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ   29

5.1. Холдинг: його сутність, необхідність та основи функціонування  29

5.2. Типи холдингових компаній та їх особливості 30

5.3. Управління холдинговим об'єднанням   32

6. ФОРМИ ОБ'ЄДНАНЬ КОМПАНІЙ   35

6.1. Організаційні форми інтеграції компаній  35

6.2. Трест: мета створення і його особливості 35

6.3. Концерн: мета створення і його особливості 36

6.4. Конгломерат: мета створення і його особливості 37

6.5. Консорціум: мета створення і його особливості 38

6.6. Картель і пул: мета створення і його особливості 39

6.7. Синдикат: мета створення і його особливості 40

7. СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ПІДПРИЄМСТВ   42

7.1. Асоціації: мета створення і їх особливості 42

7.2. Стратегічні альянси: мета створення і їх особливості 42

8. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП   45

8.1. Поняття промислово-фінансових груп  45

8.2. Типи промислово-фінансових груп  45

8.3. Сучасний стан ПФГ і їх управління  47

9. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ РИНКІВ   50

9.1. Поняття ТНК   50

9.2. Структура й типи ТНК   51

9.3. Роль ТНК у світовій економіці: позитивні й негативні сторони  52

Список літератури  55