6.2. Трест: мета створення і його особливості

 

                Трест – об'єднання підприємств однієї або кількох галузей промисловості, учасники якого втрачають право власності на засоби виробництва й виготовлений продукт, виробничу й комерційну самостійність, тобто зливаються в єдиний виробничий комплекс, що об'єднує збут, фінанси, управління, а натомість на суму вкладеного капіталу власники окремих підприємств отримують акції тресту, які дають їм право брати участь в управлінні й присвоювати відповідну частину прибутку.

                Особливості трестів:

                – це найбільш жорстка зі всіх форм інтеграції компаній;

                – об'єднуються всі сторони господарської діяльності підприємств, а не яка-небудь одна сторона;

                – трести в основному спеціалізуються на одному або декількох аналогічних видах продукції;

                – компанії, що об’єднуються, втрачають свою юридичну, господарську, виробничу й комерційну самостійність;

                – усі підприємства, що об’єднуються в трест, підпорядковуються одній головній компанії, що здійснює єдине оперативне керівництво.