6.3. Концерн: мета створення і його особливості

 

                Концерн – це форма об'єднання (як правило, багатогалузевого) самостійних підприємств, зв'язаних за допомогою системи участі в капіталі, фінансових зв'язків, договорів про спільність інтересів, патентно-ліцензійних угод, тісного виробничого співробітництва.

                Основні особливості концернів:

                – це досить жорстка форма інтеграції компаній;

                – концерн є об'єднанням виробничого характеру;

                – компанії, які входять до концерну, номінально залишаються самостійними юридичними особами у формі акціонерних або інших господарських товариств, а фактично підпорядковані єдиному господарському керівнику;

                – централізоване фінансово-економічне управління, проведення науково-технічної політики, ціноутворення, використання виробничих потужностей, кадрова політика;

                – головна компанія концерну, як правило, організується у вигляді холдингової компанії або на основі взаємодії переважаючого й залежних (асоційованих) товариств;

                – як головна виступає виробнича компанія, що є власником контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств.

                Залежно від характеру інтеграційних зв'язків між компаніями розрізняють такі види концернів: вертикальний концерн і горизонтальний концерн.

                З погляду системи участі в капіталі можна виділити два види концернів: концерн підпорядкування і концерн координації.