6.4. Конгломерат: мета створення і його особливості

 

                Конгломерат – організаційна форма інтеграції компаній, що об'єднує під єдиним фінансовим контролем цілу мережу різнорідних підприємств, що виникає в результаті злиття різних фірм поза залежністю від їх горизонтальної й вертикальної інтеграції, без будь-якої виробничої спільності.

                До особливостей конгломератів можна віднести:

                – інтеграція в рамках даної організаційної форми підприємств різних галузей без наявності виробничої спільності;

                – поєднувані компанії, як правило, зберігають юридичну й виробничо-господарську самостійність, але опиняються повністю фінансово залежними від головної компанії;

                – значна децентралізація управління;

                – основні важелі управління конгломератами: фінансово-економічні методи, непряме регулювання діяльності підрозділів з боку головної холдингової компанії конгломерату;

                – у структурі конгломерату формується фінансове ядро, куди, крім холдингу, входять фінансові та інвестиційні компанії.

                У наш час відмічається падіння прибутковості конгломератів. Основні проблеми, що виникають при функціонуванні конгломератів:

                – надлишкова диверсифікованість;

                – субоптимізація, тобто прагнення зміцнювати внутрішньогрупові коопераційні зв'язки, незважаючи на слабку технологічну спільність між компаніями, що входять до конгломерату;

                – мотивація управлінського персоналу компаній, що входять до конгломерату, у порядку їхнього поглинання;

                – значні кошти, необхідні для придбання компанії – мішені поглинання.

                Життєдіяльність конгломерату багато в чому залежить від рівня кваліфікації вищого управлінського персоналу.