6.5. Консорціум: мета створення і його особливості

 

                Консорціум – тимчасовий союз господарчо незалежних фірм, метою якого можуть бути різні види їх скоординованої підприємницької діяльності, частіше для спільної боротьби за одержання замовлень та їх спільного виконання.

                Особливості консорціумів:

                – організація консорціуму оформляється угодою;

                – консорціум може створюватися з утворенням і без утворення юридичної особи;

                – у рамках консорціуму учасниками не формуються ніякі організаційні структури, за винятком невеликого апарату;

                – компанії, що входять до консорціуму, повністю зберігають свою економічну і юридичну самостійність, за винятком тієї частини діяльності, що пов'язана з досягненням цілей консорціуму;

                – консорціуми є безприбутковими організаціями;

                – метою створення консорціумів є об'єднання зусиль для реалізації конкретного проекту;

                – компанії можуть одночасно входити до складу декількох консорціумів.

                Консорціуми можуть бути закритими й відкритими. У закритому консорціумі компанія-замовник укладає контракт із кожним учасником окремо. При утворенні відкритого консорціуму всі його учасники підпорядковуються в частині, що стосується цілей консорціуму, спільному лідеру й несуть солідарну відповідальність щодо зобов'язань консорціуму в межах своїх часток участі.

                У світовій практиці найбільш часто зустрічаються консорціуми, більшість із яких можна віднести до консорціумів фінансового типу (банківський, консорціум-гарант, гарантійний, передплатний, фінансовий, експортний, тимчасовий, постійний).